ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคอนสาย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกองโพน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 76.66 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 73.37 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 71.57 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาพิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 68.96 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 66.50 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านกาบิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 64.50 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 64.35 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านกุศกร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 64.25 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 62.50 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 62.22 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 62.20 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 62 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 61.78 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 61.78 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 61 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 60 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน