ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคอนสาย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 77 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 77 เงิน 4  
7 โรงเรียนบ้านพอก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 77 เงิน 4  
8 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 77 เงิน 4  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านกุศกร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 60 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 60 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 60 ทองแดง 9  
13 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 60 ทองแดง 9  
14 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 60 ทองแดง 9  
15 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 60 ทองแดง 9  
16 โรงเรียนบ้านนาแวง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 60 ทองแดง 9  
17 โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 60 ทองแดง 9  
18 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 60 ทองแดง 9  
19 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 60 ทองแดง 9  
20 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 60 ทองแดง 9  
21 โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 60 ทองแดง 9  
22 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 60 ทองแดง 9  
23 โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 60 ทองแดง 9  
24 โรงเรียนบ้านโสกชัน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 60 ทองแดง 9  
25 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 สพป. อุบลราชธานี เขต 2 60 ทองแดง 9  
26 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
27 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
28 โรงเรียนพุทธศาสตร์ดอนโด่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน