ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำสมิง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านพะลาน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
10 โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
11 โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน