ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาทราย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทรายพูล สพป. อุบลราชธานี เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 94 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 94 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านพะลาน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90 ทอง 8  
13 โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาส้มมอ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 13  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
17 โรงเรียนบ้านคอนสาย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
18 โรงเรียนบ้านร่องข่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
19 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
20 โรงเรียนบ้านเกษม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
21 โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
22 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
23 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
24 โรงเรียนเวียง(ตุอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน