ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพอก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75.66 เงิน 5  
6 โรงเรียนพุทธศาสตร์ดอนโด่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน