ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 95.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองเต่าเพชรเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคำมณี สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
5 โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
6 โรงเรียนบ้านพังเคน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
7 โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
8 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
9 โรงเรียนพุทธศาสตร์ดอนโด่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
10 โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน