ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านกระเดียน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบึงหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
10 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน