ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบึงหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกระเดียน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านกุศกร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75 เงิน 8  
12 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75 เงิน 8  
13 โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75 เงิน 8  
14 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75 เงิน 8  
15 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
16 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
17 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
18 โรงเรียนบ้านนาแวง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
19 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
20 โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน