ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคันพะลาน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคอนสาย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเกษม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน