ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำหาด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแอมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านพอก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านพนมดี สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคำมณี สพป. อุบลราชธานี เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 76 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 76 เงิน 10  
13 โรงเรียนบ้านพังเคน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 76 เงิน 10  
14 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 76 เงิน 10  
15 โรงเรียนบ้านห้วยที สพป. อุบลราชธานี เขต 2 76 เงิน 10  
16 โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 76 เงิน 10  
17 โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 76 เงิน 10  
18 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 76 เงิน 10  
19 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 76 เงิน 10  
20 โรงเรียนตระการพืชผล สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
21 โรงเรียนบ้านดอนหมู สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
22 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
23 โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน