ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 70.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 63.33 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 61.67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านคอนสาย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 61.33 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 60.67 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน