ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบึงหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90.42 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาขนัน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84.42 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81.14 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านด่านฮัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแก้งใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านคำมณี สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน