ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกาบิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านบึงหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81 ทอง 13  
15 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านกุศกร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านพอก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านกระเดียน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
20 โรงเรียนบ้านคอนสาย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
21 โรงเรียนบ้านนาแวง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
22 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน