ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 92.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกาบิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
7 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
8 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
9 โรงเรียนบ้านนาแวง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
10 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน