ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกองโพน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 79.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านกระเดียน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 76.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 68.50 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านนาแวง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนบ้านกาบิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
18 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
19 โรงเรียนบ้านคอนสาย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
20 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
21 โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน