ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่145) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าหลวง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 78.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 77.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 76.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคำสมิง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 76.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 74.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านกุดกลอย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 69.67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล สพป. อุบลราชธานี เขต 2 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 69 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 66.33 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 65.67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 63.67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านด่านหม่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 60.33 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านเล้า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 58.67 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านคอนสาย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
24 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
25 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
26 โรงเรียนบ้านแสนอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน