ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 72 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
8 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
9 โรงเรียนบ้านนาแวง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
10 โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน