ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตระการพืชผล สพป. อุบลราชธานี เขต 2 96.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
8 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
9 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน