ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำสมิง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
3 โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
4 โรงเรียนบ้านตาดแต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
5 โรงเรียนบ้านร่องข่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
6 โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน