ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาขนัน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 94.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านไหล่สูง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลกุลวิกานต์ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนพุทธศาสตร์ดอนโด่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโป่งเป้า สาขาบ้านคำจ้าว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านปากแซง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเกษม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
15 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน