ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลกุลวิกานต์ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน