ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลุมพุก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาแมด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุดกลอย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลแสงสุรีย์ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปากแซง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านศรีสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคอนสาย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านทรายพูล สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 56 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 19  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
23 โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
24 โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน