ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 95.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคอนสาย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกระเดียน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
10 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
11 โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
12 โรงเรียนบ้านโสกชัน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
13 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
14 โรงเรียนพุทธศาสตร์ดอนโด่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน