ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพอก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแหลไหล่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 4  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกองโพน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านคำสมิง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านด่านหม่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านตุ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 7  
12 โรงเรียนบ้านท่าหลวง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 7  
13 โรงเรียนบ้านนาขนัน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 7  
14 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 7  
15 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 7  
16 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 7  
17 โรงเรียนบ้านพังเคน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 7  
18 โรงเรียนบ้านร่องข่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 7  
19 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 7  
20 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 7  
21 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 7  
22 โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 7  
23 โรงเรียนตระการพืชผล สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
24 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
25 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
26 โรงเรียนบ้านน้ำคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
27 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน