ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกาบิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83.75 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านนาแวง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 79.25 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 78.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 77.25 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 73.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 70.75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านกองโพน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
12 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
13 โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน