ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนน้ำคำพิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยที สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพอก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคอนสาย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน