ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านกุศกร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนาแวง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านบึงหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านกระเดียน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
12 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
13 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน