ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาแวง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
13 โรงเรียนบ้านกระเดียน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
14 โรงเรียนบ้านกาบิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
15 โรงเรียนบ้านกุศกร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
16 โรงเรียนบ้านคอนสาย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
17 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
18 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
19 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
20 โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
21 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
22 โรงเรียนบ้านพอก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
23 โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
24 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน