ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 96.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกองโพน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 93.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 91.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90.50 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านเกษม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนพุทธศาสตร์ดอนโด่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคำมณี สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
13 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
14 โรงเรียนอนุบาลกุลวิกานต์ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
15 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน