ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตชด.บ้านป่งคอม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านคำสมิง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาขนัน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล สพป. อุบลราชธานี เขต 2 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 62 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
13 โรงเรียนบ้านกุดกลอย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
14 โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
15 โรงเรียนบ้านคอนสาย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
16 โรงเรียนบ้านตาดแต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
17 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
18 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
19 โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่145) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
20 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
21 โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
22 โรงเรียนบ้านแหลไหล่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
23 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
24 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน