หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง สพป. อด. 2 ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2558

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) เต็นท์ 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) เต็นท์ 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) เต็นท์ 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) เต็นท์ 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) อาคารอนุบาล 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) อาคารอนุบาล 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) อาคารบ้านแต้ ห้อง 7และ9 6 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป นำเสนอเป็นรายทีมๆละ 15 นาที จนกว่าจะเสร็จทุกทีม
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) อาคารบ้านแต้ ห้อง 8 และ 10 6 ต.ค. 2558 09.30-11.30
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) อาคารบ้านแต้ ห้อง 7 และ 9 7 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป นำเสนอเป็นรายทีมๆละ 15 นาที จนกว่าจะเสร็จทุกทีม
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) อาคารบ้านแต้ ห้อง 8 และ 10 7 ต.ค. 2558 09.30-11.30
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) โรงอาหารใหญ่ 7 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป นำเสนอเป็นรายทีมๆละ 15 นาที จนกว่าจะเสร็จทุกทีม
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) โรงอาหารใหญ่ 6 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป นำเสนอเป็นรายทีมๆละ 15 นาที จนกว่าจะเสร็จทุกทีม
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) โรงอาหารเล็ก 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) โรงอาหารเล็ก 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) โรงอาหารเล็ก 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) โรงอาหารเล็ก 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) อาคารประถม 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) อาคารประถม 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]