โรงเรียนตัวแทนให้ดำเนินการ
ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดสุรินทร์ ตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อ นักเรียน ครูผู้สอน ภายในวันที่  30 ตุลาคม 2558
วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 10:13 น.