สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลยโสธร 13 9 4 26 27 6 0 0 33
2 บ้านผือฮี 6 4 0 10 15 2 0 3 17
3 บ้านมะพริกดู่โพนสิม 6 3 3 12 15 4 4 1 23
4 บ้านเขื่องคำ 5 1 2 8 11 2 0 1 13
5 ชุมชนดงแคนใหญ่ 4 4 2 10 15 5 3 0 23
6 บ้านน้ำอ้อม 4 2 2 8 14 3 1 0 18
7 บ้านหนองตุ 4 2 0 6 7 0 1 0 8
8 พระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 4 1 5 10 17 8 1 2 26
9 บ้านบ่อบึงโพนจาน 4 1 2 7 7 1 1 0 9
10 บ้านเหล่าน้อย 4 0 0 4 7 2 1 0 10
11 บ้านนาเวียงคำศิริ 3 1 3 7 12 4 0 0 16
12 ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 3 1 0 4 7 0 1 0 8
13 บ้านดงยาง 3 0 0 3 3 0 0 0 3
14 บ้านฟ้าห่วน 2 4 3 9 12 7 2 1 21
15 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 2 4 0 6 8 2 1 0 11
16 บ้านท่าสมอ 2 3 1 6 8 0 0 0 8
17 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 2 2 1 5 7 3 0 1 10
18 บ้านแข่โพนเมือง 2 2 0 4 7 0 1 0 8
19 บ้านทุ่งมน 2 2 0 4 5 2 0 0 7
20 บ้านสงยาง 2 1 5 8 15 3 0 0 18
21 ชุมชนบ้านหนองคู 2 1 1 4 6 1 1 0 8
22 บ้านน้ำคำน้อย 2 1 1 4 5 4 0 0 9
23 ชุมชนกู่จาน 2 1 0 3 8 3 2 0 13
24 ชุมชนบ้านสำโรง 2 1 0 3 7 1 1 0 9
25 บ้านพลไว 2 1 0 3 4 4 1 0 9
26 บ้านโนนกอย 2 1 0 3 3 0 0 0 3
27 บ้านสร้างแป้น 2 0 1 3 7 2 0 0 9
28 บ้านหนองเป้า 2 0 1 3 6 1 0 0 7
29 บ้านดงเจริญ 2 0 0 2 7 0 0 0 7
30 หนองนางตุ้มบากหัวคำ 2 0 0 2 5 2 1 0 8
31 บ้านดงจงอาง 2 0 0 2 5 2 0 0 7
32 บ้านคำฮี 2 0 0 2 5 0 2 0 7
33 ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 2 0 0 2 4 4 2 1 10
34 โซงเหล่าโป่วิทยา 2 0 0 2 4 1 1 0 6
35 บ้านหัวขัว 2 0 0 2 3 1 2 0 6
36 บ้านเหมือดขาว 2 0 0 2 3 1 0 0 4
37 บ้านนาดีนาอุดม 2 0 0 2 2 0 1 2 3
38 บ้านโนนธาตุ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
39 บ้านกุดพันเขียว 1 3 1 5 7 1 0 0 8
40 ขุมเงิน 1 3 1 5 6 4 5 0 15
41 มหาชนะชัย 1 3 0 4 5 4 1 0 10
42 บ้านจานทุ่ง 1 2 1 4 7 0 0 0 7
43 บ้านปอแดงโคกสะอาด 1 2 1 4 6 1 1 0 8
44 บ้านคุ้ม 1 2 1 4 5 1 1 0 7
45 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 1 2 0 3 7 1 1 2 9
46 บ้านเลียบ 1 2 0 3 5 1 1 0 7
47 แดงประชาสรรค์ 1 2 0 3 3 0 0 0 3
48 บ้านนาสะไมย์ 1 1 1 3 10 1 0 0 11
49 อนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 1 1 1 3 6 0 1 1 7
50 บ้านชาดศาลา 1 1 0 2 2 0 1 0 3
51 บ้านตูม 1 0 1 2 5 2 0 0 7
52 บ้านคำม่วง 1 0 1 2 4 1 0 1 5
53 บ้านบาก 1 0 1 2 3 0 0 0 3
54 บ้านศิริพัฒนา 1 0 1 2 2 1 1 0 4
55 บ้านเดิด 1 0 0 1 4 3 1 0 8
56 บ้านตาดทอง 1 0 0 1 3 4 1 0 8
57 บ้านหนองเรือ 1 0 0 1 3 0 1 0 4
58 บ้านราชมุนี 1 0 0 1 3 0 0 0 3
59 บ้านเหล่าหุ่ง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
60 บ้านสิงห์ 1 0 0 1 2 2 1 0 5
61 บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 1 0 0 1 2 2 0 0 4
62 บ้านสำราญ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
63 บ้านเวินชัย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
64 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 0 4 1 5 11 3 1 0 15
65 แคนน้อยหนองเลิง 0 4 1 5 9 4 1 1 14
66 อนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 0 3 4 7 9 4 0 0 13
67 บ้านติ้ว 0 3 1 4 6 1 0 0 7
68 บ้านสงเปือย 0 2 0 2 4 2 1 0 7
69 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง 0 2 0 2 2 1 0 0 3
70 บ้านทุ่งแต้ 0 1 4 5 10 3 1 1 14
71 บ้านหนองขอนโพนสิม 0 1 3 4 3 2 1 0 6
72 บ้านดอนขะยอม 0 1 2 3 4 1 0 0 5
73 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 0 1 2 3 3 2 0 0 5
74 บ้านทรายงาม 0 1 1 2 6 0 1 0 7
75 บ้านเหล่าฝ้าย 0 1 1 2 5 1 1 1 7
76 บ้านดอนกลอย 0 1 1 2 2 2 1 0 5
77 อนุบาลค้อวัง 0 1 0 1 6 1 2 0 9
78 บ้านสามเพียแสนจำปา 0 1 0 1 4 2 1 0 7
79 บ้านปลาอีด 0 1 0 1 3 5 1 0 9
80 บ้านเหล่าใหญ่ 0 1 0 1 3 2 1 0 6
81 บ้านดู่ทุ่งคำบอน 0 1 0 1 3 2 0 0 5
82 บ้านซำ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
83 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย 0 1 0 1 3 0 1 0 4
84 สะแนน(สามัคคีวิทยา) 0 1 0 1 1 2 1 1 4
85 บ้านหนองยาง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
86 ไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
87 บ้านนาสีนวลโนนสะอาด 0 1 0 1 1 1 0 0 2
88 บ้านโนนทรายงาม 0 1 0 1 1 0 1 0 2
89 บ้านยางน้อย 0 1 0 1 1 0 0 1 1
90 บ้านหนองหงอก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
91 บ้านแหล่งแป้น 0 1 0 1 1 0 0 0 1
92 บ้านกุดกุง 0 0 3 3 9 3 1 1 13
93 บ้านนาหลู่เหล่าตอง 0 0 2 2 7 3 2 1 12
94 ชุมชนบ้านหัวเมือง 0 0 2 2 5 2 0 0 7
95 บ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 0 0 2 2 4 1 0 1 5
96 บ้านสะเดา 0 0 2 2 2 1 0 0 3
97 ยโสธรวิทยาคาร 0 0 1 1 6 4 1 1 11
98 คำเขื่อนแก้ว 0 0 1 1 4 0 0 0 4
99 ชุมชนบ้านบึงแก 0 0 1 1 3 4 0 1 7
100 บ้านบุ่งหวาย 0 0 1 1 3 1 2 0 6
101 บ้านหนองหิน 0 0 1 1 3 0 1 0 4
102 สันติธรรมวิทยาคม 0 0 1 1 2 4 2 0 8
103 ขาทรายมะเขือสามัคคี 0 0 1 1 2 2 1 0 5
104 บ้านยางเครือ 0 0 1 1 2 1 1 0 4
105 ประชาสงเคราะห์ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
106 บ้านคูสองชั้น 0 0 1 1 2 0 0 0 2
107 บ้านโพนแบง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
108 บ้านหัวดอน 0 0 1 1 1 1 1 0 3
109 บ้านนาห่อม 0 0 1 1 1 1 0 0 2
110 บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
111 บ้านขั้นไดใหญ่ 0 0 0 0 4 2 2 1 8
112 บ้านนาคำปักแฮด 0 0 0 0 3 5 1 2 9
113 บ้านกุดระหวี่ 0 0 0 0 3 2 0 1 5
114 บ้านผือฮีนาลานาจาน 0 0 0 0 3 2 0 0 5
115 บ้านสว่างดอนดู่ 0 0 0 0 3 1 2 0 6
116 บ้านดวนบากน้อย 0 0 0 0 3 1 1 0 5
117 บ้านกุดตากล้า 0 0 0 0 3 0 0 0 3
118 บ้านหนองทองหลางโนนกุง 0 0 0 0 2 2 0 1 4
119 สาธิตอนุบาลพรเพชร 0 0 0 0 2 1 0 1 3
120 เรียนบ้านหมากมาย 0 0 0 0 2 0 2 0 4
121 บ้านดงบัง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
122 บ้านโนนยาง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
123 บ้านดอนกลองหนองไฮ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
124 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
125 บ้านหนองไร่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
126 ใหม่ชุมพร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
127 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
128 บ้านหนองเป็ด 0 0 0 0 1 2 1 2 4
129 บ้านกว้างท่าเยี่ยม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
130 บ้านโนนหนองแฝก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
131 บ้านนาโพธิ์ 0 0 0 0 1 1 3 0 5
132 บ้านกลางนา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
133 บ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
134 บ้านโพนทัน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
135 ศรีธรรมวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
136 บ้านโต่งโต้น 0 0 0 0 1 1 0 0 2
137 บ้านดงมะหรี่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
138 บ้านบัวขาว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
139 บ้านยางกลาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
140 บ้านแจนแลน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
141 บ้านเชือก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 บ้านนาถ่ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 บ้านหนองเสียวชัยมงคล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 บ้านหัวดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 บ้านท่าเยี่ยม 0 0 0 0 0 2 1 1 3
146 บ้านน้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
147 กุดกง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
148 บ้านบากเรือดอนเรือ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
149 คุยตับเต่า 0 0 0 0 0 1 1 0 2
150 บ้านตับเต่า 0 0 0 0 0 1 1 0 2
151 ขาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 ดอนยางกล้วยสำโรง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 บ้านกุดเป่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 บ้านผิผ่วน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
156 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธฺ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 บ้านเชือกน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
158 บ้านเปือย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 บ้านเหมือดป่าตอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 บ้านคำแหลม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
163 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
164 บ้านหนองแฝก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
165 บ้านเหล่ามะเขียว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 อนุบาลใหม่่ปัญญานุสรณ์ค้อวัง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
168 ชุมชนย่อวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 บ้านน้ำคำใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 บ้านสว่างเชียงหวาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 บ้านหนองบกโนนสวาท 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 138 117 94 349 636 239 105 37 980