ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ยโสธร 1)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย สพป. ยโสธร เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวดอน สพป. ยโสธร เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. ยโสธร เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม สพป. ยโสธร เขต 1 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. ยโสธร เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน สพป. ยโสธร เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทรายงาม สพป. ยโสธร เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) สพป. ยโสธร เขต 1 50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง สพป. ยโสธร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน