ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ยโสธร 1)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม สพป. ยโสธร เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด สพป. ยโสธร เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ สพป. ยโสธร เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพลไว สพป. ยโสธร เขต 1 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว สพป. ยโสธร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน