หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 31 96 58
2 002 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 34 95 60
3 003 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 51 127 87
4 004 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 33 94 59
5 005 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 19 39 27
6 006 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 32 106 54
7 007 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 37 71 58
8 008 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 24 56 40
9 009 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 24 43 34
10 010 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 26 72 41
11 011 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น 0 0 0
12 012 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ด 8 17 13
13 013 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา 5 16 10
รวม 324 832 541
1373

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]