เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
สังคมศึกษา ฯ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
27 ก.ย. 2558
28 ก.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ

     ขณะนี้ได้โอนข้อมูลให้จังหวัดสุรินทร์แล้ว

++++++++++++

    ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าไปแข่งในระดับภาค ของให้อัพโหลดรูปด้วย เพื่อใช้ในการพิมพ์บัตรประจำตัวในการแข่งขันระดับภาค
จะดำเนินการส่งข้อมูลให้กับจังหวัดสุรินทร์ในวันที่ 5 พ.ย. 2558

=========


    ขณะนี้เปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรได้แล้ว โดยใช้รหัสเดียวกับการลงทะเบียนเข้าแข่งขัน

========

    โรงเรียนใดที่ต้องการผลงานที่ส่งในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่ ณ โรงเรียนบึงกาฬ ให้ติดต่อขอรับคืนได้ที่ห้องวิชาการโรงเรียนบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 2 - 9 ตุลาคม 2558  นี้เท่านั้น
    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
  แจ้งเปลี่ยนแปลง
กิจกรรม
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6  ให้มาทำการแข่งขันในวันที่ 28 กันยายน 2558  เวลา 9.00-12.00 น.

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 และการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย  ม.4-ม.6  ให้มาทำการแข่งขันในวันที่  27 กันยายน 2558  เวลา 09.00-12.00 น.

=============
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  ม.1-ม.6
โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438  เปลี่ยนเป็น อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428

====================================

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

แข่งขันวันที่ 27 กันยายน 2558

  เวลา 09.00-12.00 น.

ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์

** ให้ใช้ยางรัด ของส่วนกลาง **

==================================

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

   ประเมินตามเกณฑ์ระดับภาค  ถ้าคะแนนเท่ากัน จะนำเรื่องขอเวลาในการเขียนโปรแกรมมาพิจารณา
 
 

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

    ตามหนังสือ ศธ 04251.05/ว 1047  มีการเลื่อนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558  ที่โรงเรียนบึงกาฬ จากกำหนดการเดิม

ประกวด/แข่งขัน  วันที่ 20-21 กันยายน 2558  เปลี่ยนเป็น  27-28  กันยายน  2558

และมีลงทะเบียนการแข่งขัน และส่งรายชื่อสมัครกรรมการตัดสินเพิ่มเติมได้ จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 12.00 น. (เนื่องจากต้องรวบรวมข้อมูลส่งให้กับเขตพื้นที่)

มีการประชุมนัดหมายคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันในวันที่ 25 กันยายน 2558  ณ ห้องวิทยบริการ  โรงเรียนบึงกาฬ

 

    ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 
 

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => ภายในวันที่ 4-7 กันยายน 2558 (ปิดการลงทะเบียนแล้ว)
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => ภายในวันที่ 8-9 กันายน 2558
ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => วันที่ 7 กันยายน 2558 (เวลา 24.00 น.)
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => วันที่ 20-21 กันยายน 2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 1-10 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  11-13 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียนแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู =>  14-21 พฤศจิกายน 2558
ดำเนินการรอนุญาตการเปลี่ยนตัว  =>  22  พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  23 - 25 พฤศจิกายน 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  1  ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสุรินทร์ =>  7 - 9  ธันวาคม 2558

 

 
การเตรียมเอกสารสำหรับกลุ่มเรียนร่วม

    ประชาสัมพันธ์กับโรงเรียนต่างๆ ที่ส่งรายการเรียนร่วม ขอให้เตรียมเอกสาร หลักฐานของนักเรียนกลุ่มดังกล่าวด้วย

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 15:18 น.
การแก้ไขข้อมูลนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน

ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนที่ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ให้ทำเป็นหนังสือส่งมายังโรงเรียนบึงกาฬ  ภายในวันที่ 9 กันยายน 2558

วันจันทร์ ที่ 07 กันยายน 2558 เวลา 23:27 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
เข้าระบบจัดเก็บผลงาน
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 27
จำนวนทีม 880
จำนวนนักเรียน 2,343
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,420
จำนวนกรรมการ 591
ครู+นักเรียน 3,763
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,354
ประกาศผลแล้ว 118/118 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 1
สัปดาห์ที่แล้ว 2
เดือนนี้ 3
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 3
ทั้งหมด 95,171