เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
เอกสารเปลี่ยนตัว Doc5
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
หนังสือการโอนผลการแข่งขันฯ
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
27 ต.ค. 2558
28 ต.ค. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  แนบท้ายคำสั่งการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  ปี 2558  ระดับเขตพื้นที่ เขต 1  

 
การเปลี่ยนตัว
การเปลี่ยนตัวหรือแก้ไขชื่อนักเรียน หรือครูผู้ควบคุม  ให้แนบเอกสารดังต่อไปนี้
1.หนังสือขอเปลี่ยนตัวจากทางโรงเรียน
2. เอกสารเปลี่ยนตัว Doc5
วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 13:33 น.
แก้ไขสถานที่แข่งขันศิลปะ-ดนตรี
แก้ไขสถานที่แข่งขันศิลปะ- ดนตรี
วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 10:40 น.
การเปลี่ยนวัน/ เวลาในการแข่งขัน
เนื่องด้วยการประชุมในวันที่  20  ตุลาคม  2558  กรรมการได้กำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่  วัน  และเวลาในการแข่งขันหลายรายการ  เพื่อความสะดวกในการแข่งขัน  จึงของแจ้งไปทางโรงเรียนที่นำนักเรียนเข้าแข่งขัน  ตรวจสอบสถานที่  วัน  เวลา  ให้ชัดเจนอีกครั้ง
วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 19:20 น.
ติดต่อประสานงาน
กรณีติดต่อสอบถามข้อมูล  รายละเอียดการแข่งขัน  สามารถดูได้ที่หน้าเว็บ  หรือติดต่อสอบถามได้ที่  นางนิภา  เลิศศรีชูเชิด  เบอร์โทร 0896261426  หรือนางสาวพรวดี  มีเชื้อ  เบอร์โทร 0810690126  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 14:32 น.
เงินอุดหนุนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 (เขต 1)
แจ้งโรงเรียนในเขต 1 ประกอบด้วย โรงเรียนในเขตอำเภอเมือง  อำเภอแคนดง  อำเภอลำปลายมาศ  และอำเภอชำนิ  ส่งเงินรายหัวสนับสนุนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  65  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (เขต 1)  (ยอดนักเรียน  ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2558)  ส่งเงินภายในวันพฤหัสบดีที่               22  ตุลาคม  2558  เวลา  09.00 - 15.00  น.  ณ  ห้องธุรการ  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 23:56 น.
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน
สำหรับทีมที่ส่งเข้าแข่งขัน เครื่องบินพลังยาง แข่งวันที่ 28 ตุลาคม 2558 สนามแข่ง โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม (หอประชุม)
วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 23:52 น.
แจ้งเรื่องอุปกรณ์การแข่งขัน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน " หนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น, ม.ปลาย " ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันนำโต๊ะญี่ปุ่นและอุปกรณ์แข่งขันมาเอง
วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 23:51 น.
เชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
วันอังคารที่  20  ตุลาคม 2558  เวลา  09.00 น.  เชิญคณะดำเนินงาน  คณะประสานงานศูนย์การแข่งขันโรงเรียนภัทรบพิตร  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  และคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันในแต่ละรายการ เข้าร่วมประชุม  ณ  หอประชุมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 23:11 น.
ประชุมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 สพม.32 (เขต1)
14 ตุลาคม 2558  เวลา  14.00 น.  เข้าร่วมประชุมเพิื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  65 สพม.32 (เขต1)  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 23:08 น.
ปฏิทินการดำเนินการแข่งขันทักษะ

ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  

ประชุมประธานสหวิทยาเขต และผู้ดูแลระบบ => 15 กันยายน 2558 

ประชุมศูนย์การจัดการแข่งขัน(บัวหลวงวิทยาคม, นางรอง, พุทไธสง และประโคนชัยพิทยาคม) =>17 กันยายน 2558

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 18-25 กันยายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2558
ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 2 ตุลาคม 2558 (24.00 น.)
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 27-29 ตุลาคม 2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2558
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 5 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  11-13 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียนแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู =>  14-21 พฤศจิกายน 2558
ดำเนินการรอนุญาตการเปลี่ยนตัว  =>  22  พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  23 - 25 พฤศจิกายน 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  1  ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 10:29 น.

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
เข้าระบบจัดเก็บผลงาน
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 25
จำนวนทีม 451
จำนวนนักเรียน 1,131
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 688
จำนวนกรรมการ 751
ครู+นักเรียน 1,819
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,570
ประกาศผลแล้ว 118/144 (81.94%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 1
สัปดาห์ที่แล้ว 1
เดือนนี้ 7
เดือนที่แล้ว 7
ปีนี้ 14
ทั้งหมด 91,484