หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี  
2 โรงยิมเผ่าแผน สนามกีฬาศรีณรงค์  
3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์  
4 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  
5 โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี  
6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร  
7 โรงเรียนรัตนบุรี  
8 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  
9 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  
10 โรงเรียนสังขะ  
11 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม  
12 โรงเรียนสิรินธร  
13 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา  
14 โรงเรียนสุรวิทยาคาร  
15 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]