หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสังขะ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาลสังขะ 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
เริ่ม 09.00 รายงานตัว 08.30-09.00 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนสังขะ สนามฟุตบอลโรงเรียนสังขะ ห้อง สนามฟุตบอล 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
เริ่ม 09.00 รายงานตัว 08.30-09.00 น.
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสังขะ หอประชุมศรีสังขะ ห้อง หอประชุม 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-15.00 รายงานตัว 08.30-09.00 น. อุปกรณ์ที่แต่ละทีมต้องเตรียมมาเองเพิ่มเติม 1.แผ่นรองตัดกระดาษ (สีล้วน)
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสังขะ หอประชุมศรีสังขะ ห้อง หอประชุม 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-15.00 รายงานตัว 08.30-09.00 น. อุปกรณ์ที่แต่ละทีมต้องเตรียมมาเองเพิ่มเติม 1.แผ่นรองตัดกระดาษ (สีล้วน)


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]