หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ถนนหน้าอาคาร 3 ห้อง ถนนหน้าอาคาร 3 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09:00-12:00 พื้นที่ ใช้แข่งขัน 2.0 x 4.0 เมตร
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ถนนหน้าอาคาร 3 ห้อง ถนนหน้าอาคาร 3 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09:00-12:00 พื้นที่ ใช้แข่งขัน 2.0 x 4.0 เมตร
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ลานกีฬา ห้อง ลานกีฬา 9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09:00-12:00 พื้นที่ ใช้แข่งขัน 2.0 x 4.0 เมตร
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ลานกีฬา ห้อง ลานกีฬา 9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09:00-12:00 พื้นที่ ใช้แข่งขัน 2.0 x 4.0 เมตร
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ลานกีฬา ห้อง ลานกีฬา 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09:00-12:00 พื้นที่ ใช้แข่งขัน 2.0 x 4.0 เมตร มีโต๊ะให้
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ลานกีฬา ห้อง ลานกีฬา 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09:00-12:00 พื้นที่ ใช้แข่งขัน 2.0 x 4.0 เมตร มีโต๊ะให้
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
09:00-16:00 พื้นที่ ใช้แข่งขัน 2.5 x 2.0 เมตร มีโต๊ะให้
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 31 - 61
09:00-16:00 พื้นที่ ใช้แข่งขัน 2.5 x 2.0 เมตร มีโต๊ะให้
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09:00-11:00 พื้นที่ ใช้แข่งขัน 2.0 x 2.0 เมตร มีโต๊ะให้
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ห้องเรียนรวม ห้อง ห้องเรียนรวม 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09:00-11:00 พื้นที่ ใช้แข่งขัน 2.0 x 2.0 เมตร มีโต๊ะให้
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ลานกีฬา ห้อง ลานกีฬา 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09:00-12:00 พื้นที่ ใช้แข่งขัน 2.0 x 4.0 เมตร นำโต๊ะมาเอง
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ลานกีฬา ห้อง ลานกีฬา 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09:00-12:00 พื้นที่ ใช้แข่งขัน 2.0 x 4.0 เมตร นำโต๊ะมาเอง
13 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม หอประชุม ห้อง หอประชุม 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09:00-12:00 พื้นที่ ใช้แข่งขัน 3.0 x 4.0 เมตร นำโต๊ะมาเอง
14 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม หอประชุม ห้อง หอประชุม 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09:00-12:00 พื้นที่ ใช้แข่งขัน 3.0 x 4.0 เมตร นำโต๊ะมาเอง
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ถนนหน้าอาคาร 3 ห้อง ถนนหน้าอาคาร 3 9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09:00-12:00 พื้นที่ ใช้แข่งขัน 2.0 x 4.0 เมตร นำโต๊ะมาเอง
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม หอประชุม ห้อง หอประชุม 9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09:00-12:00 พื้นที่ ใช้แข่งขัน 3.0 x 4.0 เมตร นำโต๊ะมาเอง
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ห้องเรียนรวม ห้อง ห้องเรียนรวม 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09:00-12:00 พื้นที่ ใช้แข่งขัน 2.0 x 2.0 เมตร มีโต๊ะให้
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ห้องเรียนรวม ห้อง ห้องเรียนรวม 9 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09:00-12:00 พื้นที่ ใช้แข่งขัน 2.0 x 2.0 เมตร มีโต๊ะให้


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]