หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อาคารพรมนที ห้อง คอมพิวเตอร์1 ลำดับที่ 1-30,คอมพิวเตอร์2 ลำดับที่ 31 - 61 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
2 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อาคารพรมนที ห้อง คอมพิวเตอร์1 ลำดับที่ 1-30,คอมพิวเตอร์ 2 ลำดับที่ 31-61 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 คอมพิวเตอร์1 ลำดับที่ 1-30,คอมพิวเตอร์ 2 ลำดับที่ 31-61
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อา่คารใจภักดี ชั้น 4, อาคารศรีลำดวน ชั้น2 ห้อง ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ ลำดับที่ 1-30,คอมพิวเตอร์3 ลำดับที่ 31-ุ61 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]