หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร2 ห้อง ชั้นล่าง 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
2 044 การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร2 ห้อง ชั้นล่าง 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 221-223 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 221-223 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 232-234 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 232-234 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 521-523 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 521-523 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง โสตฯ 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 531-533 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 531-533 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารโดม ชั้น ลานโดม 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารโดม ชั้น ลานโดม 8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]