หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี เวทีกลางแจ้ง, เวทีที่ 1 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 31

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-17.00 ผู้ประสานงาน 082-1425983
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี เวทีกลางแจ้ง, เวทีที่ 2 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 31

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-17.00 ผู้ประสานงาน 086-2517515
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี เวทีกลางแจ้งหลังที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี, เวทีที่ 3 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 31

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-17.00 ผู้ประสานงาน 089-2838199
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมศิษยานุสรณ์, เวทีที่ 4 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 31

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-17.00 ผู้ประสานงาน 081-0576944
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี เวทีกลางแจ้ง, เวทีที่5 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 31

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-17.00 ผู้ประสานงาน 089-0333857
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี หอประชุม, เวทีที่ 6 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 31

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-17.00 ผู้ประสานงาน 091-0435344
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี เวทีหอประชุมที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี, เวทีที่ 7 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 31

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-17.00 ผู้ประสานงาน 085-3043368
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมใหญ่, เวทีที่ 8 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 31

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-17.00 ผู้ประสานงาน 085-8578097
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ เวทีหลังลานเจ้าแม่สินธูป, เวทีที่ 9 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 31

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-17.00 ผู้ประสานงาน 093-4157969
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ เวทีลานกิจกรรมหน้าห้องสมุด, เวทีที่ 10 7 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 31

8 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-17.00 ผู้ประสานงาน 081-0744977


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]