หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 500 8.001 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 51
2 503 8.002 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 55
3 501 8.003 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 41
4 504 8.004 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 45
5 505 8.005 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 39
6 506 8.006 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 56
7 507 8.007 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 44
8 508 8.008 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 49
9 502 8.101 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 ทีม 30 คน/ครู 7 คน 46

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]