หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 648 7.001 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 51
2 649 7.002 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 61
3 309 7.100 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 61
4 310 7.200 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 61

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]