หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 402 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 13 45 22
2 403 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1 2 2
3 404 โรงเรียนคอนสวรรค์ 2 5 4
4 405 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 2 2 2
5 406 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 16 69 29
6 407 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 5 25 10
7 408 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 5 13 9
8 409 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 11 68 20
9 410 โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 2 2 2
10 411 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 10 33 19
11 412 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 1 1 1
12 413 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 30 97 57
13 414 โรงเรียนสามหมอวิทยา 3 7 5
14 415 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 18 90 37
15 417 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 6 12 11
16 418 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1 1 1
17 416 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 3 8 4
รวม 129 480 235
715

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]