หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 422 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1 1 1
2 419 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 7 28 16
3 420 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 5 6 6
4 421 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 10 28 19
5 423 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 17 66 28
6 424 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 5 13 9
7 425 โรงเรียนภูเขียว 26 77 41
8 426 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 5 11 8
9 428 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 14 33 20
10 429 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 3 8 6
11 427 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 5 15 9
รวม 98 286 163
449

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]