หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 450 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 6 16 10
2 454 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 9 27 19
3 455 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 4 4 4
4 449 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 21 85 42
5 451 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 13 21 17
6 452 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 3 10 4
7 456 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 4 5 4
8 457 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 7 14 13
9 458 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 3 11 7
10 459 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1 3 2
11 460 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 8 24 15
12 462 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 4 9 6
13 453 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 4 36 8
14 461 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 2 6 4
รวม 89 271 155
426

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]