หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 482 โรงเรียนสันตยานันท์ 1 1 1
2 463 โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม 3 7 6
3 464 โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 1 1 1
4 465 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 3 10 5
5 466 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 1 3 2
6 467 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล 1 2 2
7 468 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา 1 5 2
8 469 โรงเรียนธาตุพนม 7 15 11
9 470 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 21 111 53
10 471 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 2 4 3
11 472 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 10 74 25
12 473 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 2 80 16
13 474 โรงเรียนปลาปากวิทยา 5 10 8
14 475 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 16 56 33
15 476 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 2 18 6
16 477 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม 1 1 1
17 478 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 6 17 11
18 479 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 5 10 8
19 480 โรงเรียนวังยางวิทยาคม 1 1 1
20 481 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 3 3 3
21 483 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 4 16 9
22 484 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 23 26 24
23 485 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ 2 4 3
24 486 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม 1 3 2
รวม 122 478 236
714

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]